De assistente

Wanneer u naar de praktijk belt is de assistente degene die u als eerste te woord staat. Zij maakt afspraken voor het spreekuur en de huisbezoeken. Vaak is het nodig dat de assistente u een aantal vragen stelt mbt uw afspraak. Dit noemen wij triage en is nodig om de ernst van uw klacht goed in te schatten en om de informatie die u geeft aan de huisarts door te geven, zodat deze een goed beeld krijgt van de situatie.

U kunt bij de assistente ook terecht voor:

 • herhaalrecepten
 • hartfilmpje (ECG)
 • 24 uurs bloeddrukmeting
 • het meten van de bloeddruk
 • doppler onderzoek (vaatonderzoek)
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek 
 • suiker controle (glucose)
 • uitstrijkjes (bijvoorbeeld in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • SOA testen ( uitsluiten van geslachtsziekten)
 • MRSA kweken ( uitsluiten van de "ziekenhuisbacterie)

Maak hiervoor telefonisch een afspraak.